ÅrsmöteNotiserNyheter

Distriktsnyheter – maj 2022

ÅRSMÖTET 2022

Sverok Västs årsmöte hölls på Discord den 20/3 och den nyvalda styrelsen har kommit igång med arbetet. Ni hittar protokollet från årsmötet tillsammans med styrelsemötesprotokoll på hemsidan och här: Protokoll från Sverok Västs årsmöte 2022

PROJEKTET SPELKULTUREN – EN TILLGÅNG FÖR REGIONEN

I mars sökte Sverok Väst medel till projektet ”Spelkulturen – en tillgång för regionen” för att kunna arrangera workshops i spelkultur (t.ex. fantastik, cosplay, illustration) och nu har regionen beviljat ansökan! Mer information kommer.

ÅRETS FÖRTROENDEVALDA

Styrelsen

För att kontakta hela styrelsen maila till info@vast.sverok.se

Ordförande

Matilda Karlström

Kassör

Joakim Engström

Ledamöter

Nelly Negm

Cecilia Rosvall

Emma Nord

Valberedare

För att kontakta alla valberedare maila till valberedning@vast.sverok.se

Valberedare

Stina Thulin

Mags Hyttsten

Revisorer

För att kontakta alla revisorer, använd: revisorer@sverokvast.se

Revisor
Liza Lind

Max Horttanainen