Om Sverok Väst

Sverok Väst är en distriktsorganisation inom spelförbundet Sverok. Vi omfattar Västra Götaland och Hallands län. Totalt har vi omkring 4000 medlemmar i ungefär 300 föreningar. Medlem i Sverok Väst blir man när man går med i en Sverokansluten förening i regionen, eller startar en egen.

Vad är ett distrikt?

Sverok är indelat i tolv distrikt som till ytan omfattar hela landet. Distrikten jobbar regionalt med att hjälpa föreningarna på olika sätt. Varje distrikt har en styrelse som styr distriktet och leder dess verksamhet. Styrelsen väljs av distriktets årsmöte.

Årsmötet är det högsta beslutande organet i ett distrikt. Till mötet får föreningarna skicka ombud, och det är dessa ombud som bestämmer. Förutom att välja styrelse beslutar man även om saker som budget och verksamhet. Sverok Väst brukar ha sitt årsmöte under februari månad, det är viktigt att just Din förening skickar sina ombud. Distriktet står självklart för deras resekostnader.

Distriktets verksamheter

Om er förening har ett utåtriktat projekt som ni inte har råd eller lust att betala själva så kan ni söka bidrag från distriktet. Vi stödjer naturligtvis i första hand saker som kommer Sverok, hobbyn eller flera föreningar till godo.

Skulle er förening hamna i ekonomisk knipa eller om ni skulle vilja tidigarelägga en stor investering så hör av er till oss så står vi till tjänst med förmånliga lån.

Självklart ställer vi också upp och hjälper föreningar med deras kontakter med kommuner, landsting och andra myndigheter.

Läs om alla våra olika stöd här