Förtroendevalda

Styrelsen

För att kontakta hela styrelsen maila till info@vast.sverok.se

Ordförande

Filip Gunnarsson

Vice ordförande

Joakim Engström

Kassör

Nelly Negm

Ledamöter

Ida Rylöv

Matilda Karlström

Robin Lundin

Valberedare

För att kontakta alla valberedare maila till valberedning@vast.sverok.se


Sammankallande valberedare

Mattias Oskarsson

Valberedare

Noa Lindholm

Niklas Danielsson

Revisorer

För att kontakta alla revisorer, använd: revisorer@sverokvast.se

Revisor
Liza Lind

Max Horttanainen