Projektansökningsguide för föreningar

Att skriva en ansökan

Inledning/bakgrund

I er ansökan vill ni ge en klar bild av vad er förening vill göra, hur ni kommer att genomföra projektet och att ni har möjlighet att uppfylla målen. Var noggranna för att undvika oklarheter och gör er “läxa” – förbered mätbara mål och ha koll på vilka resurser er förening redan har för att veta vad ni behöver be om. Även om ni bara söker pengar finns det ett stort värde i att visa att er förening redan har t.ex. en lokal, engagerade medlemmar, en spelsamling som ni kan använda och liknande.

Syfte & mål

Beskriv  varför ni vill genomföra projektet och vad ni vill uppnå. Konkreta och mätbara mål är tydligast och enklast 

Beskrivning av projektet

Var konkreta och undvik krångliga formuleringar. Det är en vanlig missuppfattning att regioner och kommuner vill ha ett formellt språk i ansökningar men i verkligheten är det tvärtom.

Ni behöver alltså inte skriva “myndighetssvenska” – enkelhet och tydlighet räcker långt. 

Be någon som inte är insatt i er förenings verksamhet att korrekturläsa er ansökan om det är möjligt.

Lyft även fram era kontakter med andra föreningar, kommuner och eventuella studieförbund som ni arbetar med. Detta är särskilt viktigt om ni söker stöd från regionen då det ofta är hård konkurrens om medlen. 

Var inte rädda för att ställa frågor! Regioner och kommuner har handläggare som finns där för att ha den dialogen och hjälpa er med er ansökan.

Tidsplanering

Projektet ska ha ett startdatum och ett slutdatum. När ni planerar ert projekt är det enklast att dela in det i etapper för att underlätta när ni fördelar arbetet och för att ni ska kunna hålla koll på vad som ska hända och när det ska hända. Bidragsgivarna kräver inte alltid en tidsplan men det är alltid en fördel. Det är lätt att vara tidsoptimist här men glöm inte att ni arbetar ideellt och att saker kan hända i livet. 

Budget

Var noggranna när ni skriver projektets budget. Ni behöver inte specificera varje liten detalj men ha tydliga utgiftsposter och var noga med att ta med alla intäktskällor.  Annars så är det ingen större skillnad att skriva en projektbudget mot att skriva en budget för er förening.  

Utvärdering 

Glöm inte att ni har ett ansvar om ert projekt blir beviljat. Ni måste vara noggranna med att följa projektplanen och framförallt budgeten, annars kan ni behöva betala tillbaka delar av eller hela projektmedlet. Det kan uppstå problem som ni inte hade räknat med och då måste ni kontakta er handläggare och meddela det så snart som möjligt. 

Både region Halland och Västra Götaland har flera projektstöd som kan sökas för större projekt. 

Regioner ger inte medel till ordinarie verksamhet, alltså t.ex. vanliga spelträffar, och ställer högre krav på dokumentation och utvärdering av projekt. Ofta är det ett krav att det finns stöd från andra håll än bara från regionen. 

Sverok Väst

Sverok Väst kan gå in som samarrangör för ert arrangemang, hjälpa till med utskrifter och/eller låna ut utrustning eller spel. På Sveroks kansli i Göteborg finns bland annat brädspel, sjukvårdsutrustning, en popcornmaskin och en pinmaskin. 

För arrangemangsstöd måste Sverok Väst gå in som medarrangör och kan bland annat delta i planeringen, arrangemanget och täcka en del av utgifterna mot underlag. Arrangemanget måste följa Sveroks riktlinjer för t.ex. alkohol och likabehandlingspolicy. 

Kontakta styrelsen på  info@vast.sverok.se eller distriktets Discordserver för mer information.

Kommuner

Kommunernas regler och stöd kan variera ganska mycket men ofta har de lägre åldersgränser (ofta 7-20 år) och kräver att föreningen är registrerad som förening hos kommunen. Förutom pengar har de flesta kommuner lokaler, t.ex. fritidsgårdar, som kan lånas till arrangemang av och för ungdomar. Oftast går det lättare och snabbare att kontakta fritidsgårdens verksamhetsansvarige direkt. 

De senaste åren har alla kommuner också fått en summa pengar som är öronmärkt för sommaraktiviteter för unga 7-15 år som kan sökas. Pengarna är ofta begränsade så sök tidigt.

Region Halland

Region Halland är främst inriktade på stöd till distriktsorganisationer men regionens kulturutvecklingsprojekt kan sökas av föreningar. Om ni vill göra någonting riktigt häftigt tillsammans med andra föreningar kan det vara ett alternativ. 

Kulturutvecklingsprojekten har två ansökningsperioder, 1/3 till 1/4 och 1/10 till 1/11.

Stöd till kutlurutveckling – projekt

Region Västra Götaland

Kultur Ungdom är en ideell förening som ger stöd till arrangemang och kulturprojekt som drivs av unga (13-30 år) med stöd av regionen. Stödet söks av enskilda personer (projektledare), finansierar som mest en tredjedel av utgifterna och kan  sökas hela året men summor över 15 000 kr har deadlines 1/3 och 7/4. Ansökan görs genom ett formulär på Kultur Ungdoms hemsida. (Ansökan är tillfälligt stängd över sommaren.) 

Region Västra Götaland har två ansökningsperioder för regionala kulturutvecklingsprojekt per år den ½ till den 15/3 och den 1/8 till den 15/9. Regionala utvecklingsprojekt har mycket högre krav på redovisning och genomförandet än arrangemangsstödet och måste drivas på flera orter.

Ett exempel på vad ni skulle kunna göra är ett samarbete mellan föreningar i flera kommuner och/eller ert distrikt.