Stadgar

Här finner du Sverok Västs stadgar. De beskriver distriktet, dess syfte och vilken verksamhet som distriktet sysslar med.

Stadgar för Sverok Väst