Nyheter

Distriktsnyheter december 2022

Nyårshälsning från Sverok Väst

Snart är året slut och med det kommer Sverok Västs sista nyhetsbrev för 2022. 

2022 kom Sverok Västs verksamhet igång igen efter pandemin, några saker vi är särskilt stolta över är föreningshelgen, projektaktiviteterna i Halland och framförallt att alla distriktets föreningar har startat upp sin verksamhet igen. 

Inom en inte alltför avlägsen framtid är det årsmöte – håll koll i distriktets kanaler och nyhetsbrevet för kallelsen till årsmötet 2023. Om ni har idéer och förslag till hur Sverok Väst ska arbeta för spelkulturen i framtiden kan ni börja fila på motioner och kanske fundera på att kandidera till styrelsen nästa år redan nu.  

Ni kan alltid maila förslag till info@vast.sverok.se eller kontakta styrelsen på Discord.

Gott nytt år och ha en fantastisk spelvinter!

//Sverok Väst

Rapportera årsmöte

Glöm inte att rapportera ert årsmöte och att ladda upp ert årsmötesprotokoll för 2022 i eBas!

Om ni laddar upp ert protokoll innan årets slut får ni 250 kr extra i föreningsbidrag. 

(Ni kan passa på att aktivera onlineregistreringen av medlemmar inför nästa år om ni inte redan har gjort det.)

Sverok Västs regionala föreningskonsulent slutar

Sverok Västs regionala föreningskonsulent Martin slutar den 21/12 och Sverok Väst kommer inte att ha någon föreningskonsulent 2023.

Distriktsstyrelsen kommer att fortsätta att arbeta för er föreningar och kan nås via mail och Discord som vanligt – håll utkik efter distriktsaktiviteter och andra nyheter även nästa år. 
Om ni har frågor om föreningar kan ni maila info@sverok.se och om ni vill nå Sverok Väst om samarbeten och låneutrustning är det som vanligt info@vast.sverok.se som gäller.