ÅrsmöteKallelseNyheter

Kallelse till Ordinarie Årsmöte 2011-02-19

Sverok Väst kallar till ordinarie årsmöte 19:e februari 2011 klockan 13:00.
Plats är Axel-Huset (Högsbo Bibliotek) på Axel Dahlströms Torg i Göteborg.

Följande punkter kommer att behandlas på årsmötet:

Zwork
Årsmötet är en bra chans att träffa andra engagerade Sverokare.

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justeringsmän och två rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
9. Revisionsberättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Stagemässiga val
12. Motioner
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Fastställande av budget
15. Fastställande av avgifter
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Ombud

Zwork
Att ni kommer betyder att mötet blir bättre.

Varje förening i Sverok Väst har rätt att skicka ett antal ombud baserat på medlemsantalet.

1 ombud för upp till och med 9 medlemmar
2 ombud för 10 – 24 medlemmar
3 ombud för 25 – 59 medlemmar
4 ombud för 60 – 144 medlemmar
5 ombud för 145 medlemmar eller fler

Ombuden måste vara utsedda av föreningen att representera föreningen som ombud. Hur ni går tillväga för att välja dessa är upp till er, t.ex. kan ni fatta ett styrelsebeslut om att de här personerna skall vara ombud.

Anmäl era ombud

Ombud anmäls enklast via vårt formulär.

Anmälan är nödvändig för att kunna planera mötet och den förtäring som kommer att serveras.
Om du är överkänslig/intolerant och/eller behöver specialkost så anmäl detta. Vi kommer att försöka tillgodose alla behov och meddela dig i förväg om vi lyckas lösa just dina kostbehov.

Ombud kan anmälas på plats, men då är du inte garanterad förtäring under mötet.

Möteshandlingarna

Du kan finna möteshandlingarna på www.sverokvast.se senast 5 februari 2011.

Vägbeskrivning

Axel-Huset finns på Axel Dahlströms Torg. Adressen är Axel Dahlströms Torg 3.
Med spårvagn: Ta linje 1 mot Frölunda Torg eller linje 7 mot Tynnered från centrum och gå av vid Axel Dahlströms Torg. Lokalen ligger en trappa upp på torget (Högsbo Bibliotek).
Se karta: http://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&hl=sv&msa=0&ll=57.671642,11.927762&spn=0.006357,0.013797&t=h&z=16&msid=216225034919813920612.0004997af268cc439feb7

Engagera dig

Det finns flera sätt att engagera sig i årsmötet och distriktet.

Om du är intresserad eller känner någon annan som kan vara intresserad att vara en del i styrelsen, valberedningen eller som revisor, hör av dig snarast till valberedarna påvalberedare@sverokvast.se.

Vi söker också personer som är intresserade att delta utanför styrelsen. Är det någon fråga som engagerar eller någon du känner ta kontakt med styrelsen på info@sverokvast.se eller ta upp det med valberedarna. Vill du vara med att starta upp ett Spelets Hus i Göteborg (eller någon annanstans), gillar att fixa med hemsidor, eller utveckla föreningar och föreningars arrangemang. Det finns ett flertal arbetsgrupper inom distriktet, men faller inte de i smaken kom med förslag på vad du vill jobba för inom distriktet.

Distriktets medlemmar har också möjlighet att skriva motioner till årsmötet. Sista datumet för inlämning av motioner är 29:e januari 2011 till info@sverokvast.se. Motioner som lämnas in efter datumet behandlas som en övrig fråga.

Inför årsmötet kommer det hållas ett onlinemöte där verksamhetsplanen kommer att diskuteras. Detta kommer ske söndagen den 16:e januari klockan 19.00. Information hur det går till finns påhemsidan.

Ersättning

Alla ombud får sin resa betald av Sverok Väst, blanketter för att begära ersättning kommer att finnas i möteslokalen. Försök om möjligt att samåka.

Mer information

Vid frågor eller om ni önskar mer information kontakta oss på info@sverokvast.se eller ring 0767-801818.