Protokoll 2010-08-31

Posted on Notiser

Följande diskuterades; Budget Formellt beslut att fortsätta framåt. Arbetsgrupp: Projektbidragsgruppen Formellt tillsättande Mikael Ölmestig som gruppledare enligt förslag. Dokumentation av beslut: Beslut: Ersättning av förlorad arbetsinkomst, Sköldworkshop, Sverok Väst Extraordinär åtgärd. Beslut: Inköp av böcker om Fonder och Stipendier (Syftet är att kartlägga och bättre utnyttja de stöd vi kan få) Utbildningsansvariga och representanter på […]

Read more >

Protokoll 2010-04-11

Posted on Handlingar

Under mötet diskuterades och beslutades det om (bland annat); Uppsägning av lokal, försäkring, utvärdering av radiokommunikation och projektbidragsregler, då inget protokoll kunnat tas fram för föregående möte togs mötet 2010-03-14 upp som bilaga A. Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11

Read more >