Stöd till föreningar

Ofta är ekonomin en central fråga för föreningar och många frågor som kommer in till oss handlar om stöd i form av ekonomiska medel eller bidrag. Nedan har vi sammanställt några ställen där du kan hitta mer information om bidrag och andra stöd.

Bidrag från Sverok

Inom Sverok får alla medlemsföreningar bidrag, vissa ges till alla och andra måste sökas. Varje år utvärderas och uppdateras bidragssystemet så det är en god idé att hålla ögonen öppna.

Aktuella uppgifter finns på alltid att hitta på http://www.sverok.se/forening/bidrag/.

Stöd från Sverok Väst

Inom Sverok Väst ger vi medlemsföreningar lokalt stöd. Vi samverkar med arrangemang inom distriktet, vi lånar ut utrustning, vi har en tryckverkstad, och vi har samarbete med en stor lokal i Göteborg – Spelets Hus. Generellt sett så ger vi inte ut ekonomiska bidrag till saker som lokalhyror eller upprustning utan försöker att hålla oss till antingen enskilda arrangemang som lockar nya medlemmar till spelhobbyn och föreningen eller till saker som kan vara nytta till distriktet i stort.

Undrar du över något eller planerar din förening ett arrangemang ni vill ha stöd till? Kontakta oss med en beskrivning av ditt projekt så löser vi detaljerna tillsammans, även om vi inte kan ge er stöd direkt så hjälper vi er gärna på rätt väg.

Resurser från kommunen

De flesta kommuner har stöd för föreningar och deras projekt. Det finns inget som hindrar en sverokförening för att ta bidrag även från andra källor.

Kommunen kan dessutom ofta stå till tjänst med billiga lokaler för aktiviteter och arrangemang.

Mer information om hur du bokar lokaler eller söker bidrag hittar du på ditt lokala kommunkontor. Tveka inte om du känner att du behöver hjälp med att hitta rätt i byråkratin.