ÅrsmöteNyheter

Kallelse till Sverok Västs årsmöte 2022

VAD: Årsmöte för Sverok Väst 2022.

NÄR: Söndagen den 20/03-2022 klockan 11:00. Incheckning från 10:30.

VAR: Sverok Västs Discord: https://discord.gg/pTrVVZsq7X

ANMÄL OMBUD: Anmälan till årsmöte 2022

NOMINERA!

Nominera till Sverok Västs styrelse 2022 (Nominera.se) (kommer att aktiveras inom kort)


MOTIONER

Har ni förslag och idéer till distriktet inför nästa år? Skicka in en motion! Motioner skall skickas in till info@vast.sverok.se senast den 27/2.

VAD ÄR ÅRSMÖTET?

Årsmötet är Sverok Västs högst beslutande organ och det är här distriktets medlemmar, dvs. ni, bestämmer hur distriktet ska arbeta det kommande året.

Årsmötet är alltså det främsta tillfället att lägga förslag och på andra sätt påverka distriktets arbete direkt. Motioner kommer att behandlas, budget och verksamhetsplan kommer att fastställas och en ny styrelse kommer väljas.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Handlingarna till mötet kommer att skickas ut senast två veckor innan mötet.

OMBUD  

Föreningarna får skicka ett antal ombud till årsmötet baserat på föreningens storlek.  Ombuden representerar sina föreningar och är de som röstar under mötet.  

FRÅGOR?

Om ni har frågor om årsmötet kan ni maila Sverok Väst (info@vast.sverok.se), er regionala föreningskonsulent (martin.brosser@sverok.se), eller hitta oss på Discord.

Distriktsårsmötet 

§29 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

1 ombud för 0-9 medlemmar

2 ombud för 10 – 24 medlemmar

3 ombud för 25 – 59 medlemmar

4 ombud för 60 – 144 medlemmar

5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

Till grund för denna räkning ligger föreningens medlemsantal för innestående eller föregående år beroende på vilket antal som är högre. Detta skall rapporteras till förbundet senast två (2) veckor innan distriktsårsmötet. Föreningars och avdelningars medlemsantal är baserat på unika medlemmar. Huvudföreningen räknar ej in medlemmar som även är medlemmar i en eller flera avdelningar i sitt medlemsantal.

Till  distriktsårsmötet får varje avdelning sända ombud i nedanstående omfattning:

1 ombud för 1 – 20 medlemmar

2 ombud för 21 – 45 medlemmar

3 ombud för 46 medlemmar och därutöver

Ombud måste två (2) veckor före årsmötet vara registrerad medlem i respektive förening och eventuell avdelning.

Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara ombud

§30 Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

§31 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna två veckor före mötet.

Varmt välkomna till årsmötet 2022!

//Distriktsstyrelsen