Uncategorized

Kallelse till Sverok Västs årsmöte 2020

Varmt välkomna till Sverok Västs årsmöte för 2020!

I år hålls mötet på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka och vi hoppas att vi kommer att se så många av er som möjligt där.
Chansen finns att dagen kommer att bjuda på stora planer, nya kontakter och kanske till och med lite spel.
Incheckningen till mötet börjar redan kl. 10.30 så kom gärna innan 11 så att det blir så smidigt som möjligt.

VAD: Årsmöte för Sverok Väst 2020.

NÄR: Lördagen den 7/3 klockan 11:00. Incheckning från 10:30.

VAR: Fyrens Bibliotek, Borgmästaregatan 6, 434 32 Kungsbacka

NOMINERA! valberedning@vast.sverok.se

ANMÄL OMBUD: Anmälan till Sverok Västs årsmöte 2020 

För er som behöver resa en bit så glöm inte att Sverok Väst står för resekostnaderna för alla ombud som anmält sig senast 2/3 (glöm inte anmäla er i tid) och även mat (Vegetarisk mat kommer vara standard så behöver ni kött anmäl detta som specialkost).

Notera: Det stod fel datum kallelsen som gick ut tidigare, det är den 7/3 som gäller och inget annat. En rättad kallelse skickades ut samma dag.

MOTIONER

Har ni förslag och idéer till distriktet inför nästa år? Skicka in en motion! Motioner skall skickas in till martin.brosser@sverok.se senast den 21/2.

För tips och idéer om hur ni formulerar er motion rekommenderar distriktsstyrelsen Sveroks motionsskola

Vi ses på årsmötet!
/Distriktsstyrelsen

VAD ÄR ÅRSMÖTET?

Årsmötet är Sverok Västs högst beslutande organ och det är här distriktets medlemmar, dvs. ni, bestämmer hur distriktet ska arbeta det kommande året.

Årsmötet är alltså det främsta tillfället att lägga förslag och på andra sätt påverka distriktets arbete direkt. Motioner kommer att behandlas, budget och verksamhetsplan kommer att fastställas och en ny styrelse kommer väljas

OMBUD  

Föreningarna får skicka ett antal ombud till årsmötet baserat på föreningens storlek.  Ombuden representerar sina föreningar och är de som röstar under mötet.  

Distriktsårsmötet 

§29 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

1 ombud för 0-9 medlemmar
2 ombud för 10 – 24 medlemmar
3 ombud för 25 – 59 medlemmar
4 ombud för 60 – 144 medlemmar
5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

Till grund för denna räkning ligger föreningens medlemsantal för innestående eller föregående år beroende på vilket antal som är högre. Detta skall rapporteras till förbundet senast två (2) veckor innan distriktsårsmötet. Föreningars och avdelningars medlemsantal är baserat på unika medlemmar. Huvudföreningen räknar ej in medlemmar som även är medlemmar i en eller flera avdelningar i sitt medlemsantal.

Till  distriktsårsmötet får varje avdelning sända ombud i nedanstående omfattning:

1 ombud för 1 – 20 medlemmar
2 ombud för 21 – 45 medlemmar
3 ombud för 46 medlemmar och därutöver

Ombud måste två (2) veckor före årsmötet vara registrerad medlem i respektive förening och eventuell avdelning.
Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara ombud

§30 Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
§31 Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna två veckor före mötet.