Uncategorized

Kallelse till Sverok Västs årsmöte 2017

Sverok Väst kallar härmed till årsmöte den 4/3 klockan 12:00 på Folkets Hus i Göteborg.

VAD: Årsmöte för Sverok Väst 2017.

NÄR: Lördagen den 4/3 klockan 12:00

VAR:  Folkets hus, Olof Palmes plats 1, 413 04 Göteborg

 

För frågor om mötet, maila info@sverokvast.se.

 

VAD ÄR ÅRSMÖTET?

Årsmötet är Sverok Västs högst beslutande organ och det är här distriktets medlemmar, dvs. ni, bestämmer hur distriktet ska arbeta det kommande året. Årsmötet är alltså det främsta tillfället att lägga förslag och på andra sätt påverka distriktets arbete direkt.  Motioner kommer att behandlas, budget och verksamhetsplan kommer att fastställas och en ny styrelse kommer väljas

Läs mer om hur ni kan lämna förslag till mötet och om hur valen går till under Motioner och Val nedan.

 

OMBUD

 

Föreningarna får skicka ett antal ombud till årsmötet baserat på föreningens storlek.

Ombuden representerar sina föreningar och är de som röstar under mötet.

 

  • 29 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

 

1 ombud för 1 – 9 medlemmar

2 ombud för 10 – 24 medlemmar

3 ombud för 25 – 59 medlemmar

4 ombud för 60 – 144 medlemmar

5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

 

Till grund för denna räkning ligger föreningens totala medlemsantal, inklusive medlemmar

i föreningens avdelningar, som rapporterats till förbundet senast två veckor innan

distriktsårsmötet. Medlemmar som räknas är de som var medlemmar 31 december året före årsmötet eller

31 december två år före årsmötet, beroende på vilket antal som är högre.

 

Eftersom avdelningarna räknas med i huvudföreningens totala medlemsantal får de inte

skicka egna representanter.

 

Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara

ombud.

 

  • 30 Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

 

ANMÄLAN

 

Sverok Väst bjuder på lunch och ersätter resekostnader* för alla ombud som anmält sig senast den 17/2.

Anmälningsformuläret hittar ni här: https://goo.gl/forms/JtyACVE0SZawBrk92

 

*Lunchen är vegetarisk, om ni önskar något annat får ni anmäla det.

Reseersättningen gäller för resor från kommuner utanför Göteborg

 

MOTIONER

Har ni förslag och idéer om hur distriktet distriktet inför nästa år? Skicka in en motion!

Motioner skall skickas in till info@sverokvast.se senast den 11/2.

 

För tips och idéer om hur ni formulerar er motion rekommenderar distriktsstyrelsen Sveroks motionsskola: http://www.sverok.se/riksmote/motionsskola/

 

VAL

Nominera till förtroendeval och läs presentationer av de nominerade på https://valberedning.vast.sverok.se/

Vi ses på årsmötet!
/Distriktsstyrelsen