Uncategorized

Kallelsen och Årsmöteshandlingarna 2016

 

 

Årsmöteshandlingarna hittar du här: Möteshandlingar för Sverok Västs årsmöte 2016

 

Kallelse till sverok västs årsmöte 2016

 

Datum och tid: Lördagen den 13/2 2016 klockan 11:00.

Plats: Brygghuset, Bryggaregatan 14 Borås

Stora Salen, plan 2

 

Varmt välkomna till Sverok Västs årsmöte för 2016!

I år kommer vi återigen att hålla mötet i centrala Borås och vi hoppas att vi kommer att se så många av er som möjligt där. Chansen finns att dagen kommer att bjuda på stora planer, nya kontakter och kanske till och med lite spel..

Möteshandlingar och dagordning kommer att skickas ut via mail efter motionsstoppet och kommer dessutom att finnas på vår hemsida och Facebooksida.

 

Information om ombud och incheckning

 

Alla distriktets medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på mötet men det är endast ombud som har rösträtt. Givetvis så är det möjligt att närvara utan att anmäla sig i förväg men då kan vi inte garantera lunch. Anmälan måste vara inne innan klockan 13 den 5/2.

 

För att vi ska kunna förbereda röstlappar, lunch m.m. vill vi att alla ombud anmäler sig via följande formulär: http://bit.ly/anmalan-arsmote2016

 

När ombuden kommer till mötet ska de registera sig i vår reception – kom helst i god tid.

 

Föreningsombud och motioner

 

Alla distriktets föreningar har rätt att skicka ett antal ombud som bestäms av §29 i distriktets stadgar. Motioner skickas till info@sverokvast.se och skall ha kommit in senast den 23/1 2016.

 

  • 29 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

 

1 ombud för 1 – 9 medlemmar

2 ombud för 10 – 24 medlemmar

3 ombud för 25 – 59 medlemmar

4 ombud för 60 – 144 medlemmar

5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

 

Till grund för denna räkning ligger föreningens totala medlemsantal, inklusive medlemmar

i föreningens avdelningar, som rapporterats till förbundet senast två veckor innan

distriktsårsmötet.

Medlemmar som räknas är de som var medlemmar 31 december året före årsmötet eller

31 december två år före årsmötet, beroende på vilket antal som är högre.

 

Eftersom avdelningarna räknas med i huvudföreningens totala medlemsantal får de inte

skicka egna representanter.

 

Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara

ombud.

  • 33 – Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet.

 

Reseersättning

 

Sverok Väst ersätter resekostnaderna för alla ombud och funktionärer. Enligt Sveroks resepolicy vill distriktet att ombud i första hand reser med kollektivtrafik.

 

Övrig information

 

Under mötet kommer distriktet att bjuda alla ombud och funktionärer på lunch och förfriskningar (kaffe, té och frukt). Fika finns att köpa till självkostnadspris i Brygghusets café. På grund av allergier så är nötter och citrus förbjudet under mötet.

 

Om du som ombud har frågor eller känner dig osäker på någonting som rör mötet eller mötesformen kan du alltid maila info@sverokvast.se. Mötesformen kommer att gås igenom innan mötet men tveka inte att ställa frågor om någonting är otydligt.

 

Vi syns väl på årsmötet?

/Sverok Västs styrelse