Okategoriserade

Koll på “Det spelar roll” – QA

detspelarroll
Till vänster Åsa Hansson, till höger Cecilia Hällstrand. Foto: Jonathan Thor

 

Q: Hej Det spelar roll! Vilka är ni?
A: Vi är Åsa och Cecilia, projektledare respektive ordförande i Sverok Väst.

Q: Är det ni som utgör “Det spelar roll”?
A: Haha nej, inte bara! Det är vi, projektledningen och alla som på något sätt bidrar till projektet genom att engagera sig i vårt löpande arbete eller helt enkelt bara använder sig av #detspelarroll! Vi vill att så många som möjligt med ett spelintresse ska engagera sig, sin förening och/eller sitt distrikt och tillsammans med oss arbeta mer preventivt mot diskriminering och sunkiga attityder inom svensk spelkultur.

Q: Hur startade projektet?
A: På distriktets årsmöte, den 9/3 2014, fick vi in en motion som föreslog att vi skulle fortsätta Sveroks initiativ att kartlägga normer, attityder och beteenden i spelhobbyn. Motionen sa att vi skulle jobba nära våra föreningar och förbundet, genom att bjuda in till föreläsningar och workshops. Detta resulterade i att Sverok Västs årsmöte beslutade om att bilda en jämställdhets- och inkluderingsgrupp för att arbeta med likabehandlingsfrågor. Till att börja med visste vi inte riktigt hur vi skulle gå tillväga rent praktiskt och det fanns många olika idéer inom distriktet om vad en sådan arbetsgrupp skulle göra. Tillslut kom vi fram till att det enklaste sättet att kunna angripa det hela innan verksamhetsåret hinner ta slut var att hitta en projektledare, vilket vi efter en hel del letande också gjorde!

Q: Är det Sverok Väst styrelse som hanterar materialet som ni får in till Det spelar roll?
A: Styrelsen får bara se det anonymiserade materialet och de berättelser folk väljer att dela på sina egna sidor med #detspelarroll utan att gå genom oss. Det är upp till projektgruppen att leda arbetet, och alla berättelser samt information som skickas till Det spelar roll stannar inom projektgruppen. Om en vill vara anonym men ändå dela sin historia så hanterar projektgruppen det. En kan antingen skriva till oss på Det spelar rolls facebookside-chatt eller maila till projektledare.rokad@sverokvast.se. Den som delar sina berättelser med oss får alltid godkänna citaten innan vi publicerar dom och det är bara projektledaren som ser vem du är.

Q: Hur ser Det spelar rolls framtid ut?
A: Som ett första steg har vi nu dragit igång kampanjen #detspelarroll för att vi vill skapa debatt och ifrågasätta de normer och maktstrukturer vi upplever inom spel-communityt. Som ett andra steg kommer vi granska våra egna styrdokument , policys och avtal. Som ett tredje steg dra igång en arbetsgrupp som från och med nästa verksamhetsår ska vara ett stöd åt våra föreningar i likabehandlingsfrågor och likabehandlingskompetens. Parallellt med detta kommer vi se över våra mötesformer och vi kommer hålla utbildningar (genom arbetsgruppen) för våra aktiva i hur en kan förebygga diskriminering och motverka härskartekniker. Vi hoppas även på att kunna få till fikaträffar med diskussionsgrupper som träffas minst en gång i månaden så småning om under nästa år.

Q: Vilka kommer arbetsgruppen utgöras av?
A: Vi kommer öppna för nomineringar till gruppen under den senare halvan av december, sen håller vi intervjuer i början av januari och har förhoppningsvis en färdig grupp att presentera på distriktsårsmötet i slutet av Januari 2015. Gruppen kommer bestå av 5-11 personer beroende på intresse. Vi söker så klart först och främst efter personer med ett lajv- och spelintresse, men tidigare erfarenheter av engagemang i frågor som rör genus, anti-rasism, tillgänglighet och intersektionallitet är meriterande.

Q: Kan andra organisationer eller föreningar ansluta sig till projektet?
A: Ja! Vi har redan hunnit få frågor från andra distrikt som är intresserade av att ansluta sig eller låna konceptet. Det är ännu inte kartlagt hur detta kommer gå till i detalj då projektet är knappt en vecka färskt från lansering men vi tar självklart emot alla former av intresseanmälningar och försöker inkorporera dessa efterhand i vad som passar in i projektplanen.

Q: Hur kan en kontakta projekledningen?
A: Om en vill hålla sig uppdaterad så är www.facebook.com/detspelarroll det bästa att hålla ett öga på. I övrigt nås projektledare Åsa på mail projektledare.rokad@sverokvast.se och projektgruppen nås på detspelarroll@sverokvast.se.

 

 

 

Fyra snabba bakgrundsfrågor till Åsa:

asa_hansson

Hur länge har du spelat?

Sedan 2011. Började att dra i mer uppstyrda träffar med klassiska brädspel och med tiden har jag kommit mer in på kortspel och strategispel.

Vad spelar du helst?

För närvarande har jag som mål att spela mig igenom _alla_ versioner och expansioner av Munchkin och Fluxx.

Vad gör du när du inte spelar?

Om dagarna jobbar jag med ett förtroendeuppdrag på heltid i en av studentkårerna i Göteborg. Fritiden går till diverse annat ideellt engagemang (till exempel #detspelarroll), matnörderi och att pyssla/bygga/sy kläder och kostymer till olika scenerier.

Vad har du för erfarenhet av att jobba med likabehandlingsfrågor?

Jag har varit engagerad i sexual- och socialpolitik sedan tidiga tonåren. Innan jag började på universitet så pluggade jag bland annat feministisk filosofi och -teori, genus och intersektionallitet på folkhögskola. Sedan har jag i mitt studentfackliga uppdrag arbetat med hantering av diskrimineringsärenden, tillgänglighetsanpassning, psykosocial arbetsmiljö (där likabehandling är en stor del) och även hållit i utbildningar i likabehandlingsarbete för andra ideellt engagerade och anställda i mina olika föreningar.
På fritiden åker jag även runt i landet och föreläser för andra politiska organisationer, skolor och myndigheter om normkritik, maktstrukturer, härskartekniker, mötesteknik och systematiskt likabehandlingsarbete.

 

 

 

Fyra snabba bakgrundsfrågor till Cecilia:

cissi_hallstrand

Hur länge har du spelat?

Jag började sommaren 2012 med rollspel i föreningen Dionysos.

Vad spelar du helst?

Just nu spelar jag helst kampanjen “Paths crossed” i NWoD, och på senare tid har jag gått och blitt vampyrlajvare. Ensam spelar jag helst Skyrim eller FF.

Vad gör du när du inte spelar?

Min tid försvinner mycket till skolan. Jag läser för tillfället socialantropologi och religion. Annars är det Sverok Väst och styrelsearbete som upptar min tid. Mycket av tiden försvinner också till fikor med härliga människor

Vad har du för erfarenhet av att jobba med likabehandlingsfrågor?

Jag har aldrig jobbat med likabehandlingsfrågor, däremot har jag pluggat genusvetenskap och freds- och konfliktvetenskap. Även mina studier i religion har lärt mig mycket om maktstrukturer och normer. Jag tycker att frågan är viktig, och detta har fört till att jag nu börjat läsa på om dessa frågor.