Nyheter

Nya förtroendevalda 2012

Årsmötet är över, följande personer förtroendevaldes. Ordföranden valdes på två år och övriga på ett år.

Styrelse
Robert Tiinus, ordförande
Adam Loftbring, kassör
Nadja Andersson, ledamot
Alexander Hallberg, ledamot
Carl-Magnus Carlsson, ledamot
Christoffer Lindgren, ledamot

Valberedning
Jonatan Rhodin, sammankallande
Freddi Swahn, vice sammankallande
Jennie Rhodin, valberedare

Revisorer
Jacob Hallén, revisor
Magnus Haglund, revisor
Niklas Kärrstrand, personlig ersättare till Jacob
Per Reimers, personlig ersättare till Magnus