Nyheter

Sverok Västs årsmöte 2012

Årsmötet är Sverok Västs högsta beslutande organ, och det sker en gång varje år. På det mötet bestämmer våra medlemsföreningar vad Sverok Väst ska arbeta med under det kommande året, och vilka som kommer sitta i styrelsen och arbeta med det.

Kallelse har förra veckan skickats ut till samtliga föreningar inom Sverok Väst, årsmötet kommer äga rum lördagen den 18:e februari klockan 12:00, den exakta platsen utannonseras senare.

Information och handlingar kommer publiceras löpande här och på forumet. Kontakta din förenings postmottagare för instruktioner och anmälan.

Du kan läsa kallelsen i sin helhet här: http://forum.sverok.se/viewtopic.php?f=20&t=41096