NotiserStyrelsemöte

Protokoll 2010-08-31

Följande diskuterades;

Budget
Formellt beslut att fortsätta framåt.

Arbetsgrupp: Projektbidragsgruppen
Formellt tillsättande Mikael Ölmestig som gruppledare enligt förslag.

Dokumentation av beslut:
Beslut: Ersättning av förlorad arbetsinkomst, Sköldworkshop, Sverok Väst
Extraordinär åtgärd.

Beslut: Inköp av böcker om Fonder och Stipendier
(Syftet är att kartlägga och bättre utnyttja de stöd vi kan få)

Utbildningsansvariga och representanter på Uppsala mötet
(Tommy Nilsson och Birger Hanning utses till utbildningsansvariga)
Ovanstående två samt Magnus Haglund som reserv till uppsalamötet för att representera oss.

Spelveckan, Sverok Väst satsning

IOFF möte i Gunillse (Idrotts och Förenings Förvaltningen, Göteborg)
Distriktet skall delta på mötet, arrangera ett kortare spel under pausen samt ha ett informationsbord på plats.

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-08-31