Nyheter

Medlemsavgifter 2011

Under 2011 kommer storleken på medlemsbidraget att påverkas av om föreningen har en medlemsavgift eller inte.

De bidrag som Sverok fördelar ut till föreningarna kommer från Ungdomsstyrelsen, vilket är en statlig myndighet. För att Sverok ska få dessa pengar ställer Ungdomsstyrelsen ett antal krav, bland annat att alla våra föreningar ska ha en revisor samt minst fem medlemmar. Ett nytt krav som är på gång är att alla föreningar ska ha en medlemsavgift, alltså en avgift som varje medlem betalar till sin förening en gång om året, något som idag är frivilligt.

För att långsamt ställa om såväl förbundet som föreningarna så förändras bidragsreglerna stegvis. För 2010 gäller som bekant att föreningar med en medlemsavgift på minst 50 kr får ut hela verksamhetsbidraget på 4000 kr medan föreningar utan medlemsavgift endast får ut 2000 kr. Under 2011 förändras medlemsbidraget på samma sätt. Föreningar med medlemsavgift kommer då att få ungefär 80 kr per medlem, medan en förening utan medlemsavgift kommer att få ungefär 40 kr per medlem. De faktiska beloppen för 2011 fastställs i december i år.

Förbundet har börjat titta på möjligheterna att erbjuda föreningarna centrala betallösningar, exempelvis att medlemmarna betalar in medlemsavgiften via SMS och att den hamnar direkt på föreningens konto. Hör av er om er förening redan har ett bra system på plats som ni vill tipsa oss om. Vi återkommer med mer om detta senare i år.

Vad tycker ni om tidningen?

Förbundets medlemstidning ”Signaler från Sverok” är sedan årsskiftet både webbtidning och tryckt tidning. Redaktionen jobbar på kontrakt efter att ha vunnit förra årets upphandling. Nu är det snart dags för en ny upphandling där det kommer att avgöras vem som får uppdraget att göra tidningen under 2011. Mer info om detta kommer att komma ut under sommaren.
Inför upphandlingen vill vi gärna veta mer om vad din förening tycker om tidningen, gå in på följande formulär och svara på några snabba frågor. Bland de som svarar lottas tio personer fram som vinner två biocheckar vardera.

Gratis lajv för nybörjare

Sverok har ett större antal biljetter till Elerialajvet ”Förföljelsen” 8-12 september utanför Västerås. Lajvgrupper över hela landet erbjuds nu att ta del av dessa biljetter som en möjlighet till nyrekrytering.