Uncategorized

Söker ni Lokal, Det gör vi med!

Vi söker nu ny lokal med ambitionen att skapa ett ”Spelets Hus” där ett antal föreningar kan vara med och ha sina lokaler i samma lokal.

Är din förening intresserad av att vara med?

Spelets Hus

Är en idé om att samla spelare och föreningar under ett tak, tillsammans har vi mer kul och kan ha ett direkt utbyte av varandra i form av bättre lokaler, mer aktivitet och liv till en för den enskilda föreningen lägre kostnad.

Permanent eller låna?

I Spelets Hus skall ni som förening både kunna låna ett rum tillfälligt för enstaka träffar och/eller ha er egen lokal med egna rum som bara ni har tillgång till. Kanske behöver ni ha lokal över en helg, kanske behöver ni en permanent lokal, Spelets Hus är tänkt att inhysa båda formerna.

Hur kan vår förening vara med?

Anmäl ert intresse, tala om vad ni vill ha, berätta för oss hur ni vill vara med.

Var kommer Spelets Hus att ligga?

Platsen för Spelets Hus är idag okänd, om du/ni har tips på bra lokaler kontakta oss.

Ta kontakt med oss för mer information

Kontakta vår Sekreterare
Tommy Nilsson
tommy.nilsson@vast.sverok.se
0734-454160

IRC: #Sverok@quakenet
Nick: TommyNilsson