KallelseNyheterStyrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte 2010-04-11

Sverok Väst håller styrelsemöte 2010-04-11 kl 11:00 i vårt kansli, medlemmar ur föreningar i distriktet eller andra intresserade är välkomna att komma och lyssna.

Följande frågor kommer att behandlas:

 • Mötet öppnas
 • Mötet kontrolleras vara beslutmässigt
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Genomgång av föregående protokoll
 • Har det kommit någon post?
 • Övriga frågor
 • Datum för nästa två möten
 • Mötet avslutas