Styrelsen

För att kontakta hela styrelsen, använd: info@vast.sverok.se

Ordförande

Emma Berglund
emma.berglund@vast.sverok.se

Vice ordförande

Alfhild Thörner

Kassör

Fredrik Andersson

Ledamöter

Ida Rylöv

Alkiz Hogedal

Noa Lundgren

Samuel Albertus

Valberedare

För att kontakta alla valberedare, använd: valberedning@vast.sverok.se


Sammankallande valberedare

Max Svensson

Valberedare

Emanuel Goytia Svensson

Kevin Hoogendijk

Revisorer

För att kontakta alla revisorer, använd: revisorer@sverokvast.se

Revisor
Alizandra Plantin

Magnus Haglund