Elias Ytterbrink, regional föreningskonsulent

Elias uppdrag är att stötta distriktets medlemsföreningar i stort och smått, och han jobbar också för att stärka spelhobbyn i distriktet.

Arbetsuppgifter:

  • Ansvara för distriktets långsiktiga finansiering
  • Ansvara för samordning av föreningarnas aktiviteter inom distriktet
  • Ansvara för föreningsutveckling i regionen
  • Ansvara för föreningsrekrytering i regionen
  • Ansvara för informationsutbyte och kommunikation mellan föreningar och distriktet
  • Stödja föreningar i praktiska frågor
  • Projektledare för projektet Etablera Spelkulturen

elias.ytterbrink[a]sverok.se
010-551 93 14