header-till-facebook

Sverok Väst har fått pengar för att driva ett projekt för likabehandling och inkludering i spelhobbyn i Halland. Projektet heter Det Spelar Roll, och kommer pågå från september 2016 till augusti 2017. Projektet går kortfattat ut på att öka mångfalden inom spelhobbyn, både genom att anordna utåtriktade aktiviteter och genom att ge våra föreningar bättre förutsättningar att nå ut till fler personer.

Varför?

Spel är idag ett av de snabbast växande fritidsintressena hos oss unga. Samtidigt har många spelföreningar problem med att de bara lyckas nå ut till en viss typ av människor. Det finns på samma sätt många personer som inte känner sig välkomna i spelhobbyn. Sverok Väst vill såklart att så många som möjligt ska kunna vara med och ta del av allt fantastiskt som spelande innebär!

Hur?

Projektet kommer bestå av tre delar:

1. Spelträffar riktade mot personer som är underrepresenterade i spelhobbyn. Till exempel tjejer, personer med utländsk bakgrund, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättningar.

2. Utbildningar/workshops för föreningar i Halland som vill bli bättre på likabehandling.

3. Ett likabehandlingsnätverk där personer som är intresserade av likabehandlingsfrågor kan utbyta idéer och erfarenheter.

Vi vill såklart ha med er föreningar i projektet!

Kanske vill ni ordna en spelträff tillsammans med oss? Det kan vara alltifrån ett LAN där man försöker få in minst hälften tjejer, en queer nördfika, en brädspelsträff tillsammans med nyanlända ungdomar, eller en dag där vi utforskar ljudbaserade spel tillsammans med personer med synnedsättning. Eller något helt annat – hör av er så fixar vi något!

Vill er förening ha mer kunskap om likabehandlingsfrågor?

Då ska ni absolut höra av er till oss! Utbildningarna/workshopsen kommer utgå ifrån era behov så där finns stor chans att påverka innehållet så att det passar just er. Samma sak gäller likabehandlingsnätverket.

Kontakt:

Sam Bäfvenberg
Ansvarig Projektledare
072-173 25 55
sam.bafvenberg@sverok.se