Protokoll 2010-08-31

Följande diskuterades;

Budget
Formellt beslut att fortsätta framåt.

Arbetsgrupp: Projektbidragsgruppen
Formellt tillsättande Mikael Ölmestig som gruppledare enligt förslag.

Dokumentation av beslut:
Beslut: Ersättning av förlorad arbetsinkomst, Sköldworkshop, Sverok Väst
Extraordinär åtgärd.

Beslut: Inköp av böcker om Fonder och Stipendier
(Syftet är att kartlägga och bättre utnyttja de stöd vi kan få)

Utbildningsansvariga och representanter på Uppsala mötet
(Tommy Nilsson och Birger Hanning utses till utbildningsansvariga)
Ovanstående två samt Magnus Haglund som reserv till uppsalamötet för att representera oss.

Spelveckan, Sverok Väst satsning

IOFF möte i Gunillse (Idrotts och Förenings Förvaltningen, Göteborg)
Distriktet skall delta på mötet, arrangera ett kortare spel under pausen samt ha ett informationsbord på plats.

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-08-31

Protokoll 2010-08-10

Följande diskuterades;

* Ramverk för arbetsgrupper
* Transparens & öppenhet

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-08-10

Kallelse till Styrelsemöte 2010-08-10

Den 10:e augusti håller vi styrelsemöte.

Då kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Speletshus
 • Ramverk för Arbetsgrupper
 • Öppenhet och transparens

Ladda ner hela föredragningslistan.

Protokoll 2010-04-11

Under mötet diskuterades och beslutades det om (bland annat);
Uppsägning av lokal, försäkring, utvärdering av radiokommunikation och projektbidragsregler, då inget protokoll kunnat tas fram för föregående möte togs mötet 2010-03-14 upp som bilaga A.

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11

Kallelse till Styrelsemöte 2010-04-11

Sverok Väst håller styrelsemöte 2010-04-11 kl 11:00 i vårt kansli, medlemmar ur föreningar i distriktet eller andra intresserade är välkomna att komma och lyssna.

Följande frågor kommer att behandlas:

 • Mötet öppnas
 • Mötet kontrolleras vara beslutmässigt
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Genomgång av föregående protokoll
 • Har det kommit någon post?
 • Övriga frågor
 • Datum för nästa två möten
 • Mötet avslutas