Följande diskuterades;

* Ramverk för arbetsgrupper
* Transparens & öppenhet

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-08-10