Under mötet diskuterades och beslutades det om (bland annat);
Uppsägning av lokal, försäkring, utvärdering av radiokommunikation och projektbidragsregler, då inget protokoll kunnat tas fram för föregående möte togs mötet 2010-03-14 upp som bilaga A.

Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11