Under mötet diskuterades och beslutades det om (bland annat);
GothCon aktivitet, Användande av Google APPS samt att besöka SFR:s årsmöten i regionen.

SVEROK VÄST Styrelsemöte 2010-02-28