Det blir en resa till Lincon, se Distriktsresor för mer information.