Dessa går att ladda ner här: Årsmöteshandlingar 2009.

Följande dokument rör ekonomin:

Resultat per budgetpost 2008

Resultatrapport 2008

Balansrapport 2008

Revisionsberättelse 2008

Just nu väntar vi fortfarande på valberedningens förslag. Vi lägger upp det så fort det är skrivet.

Under tiden kan de nominerade till styrelsen ses här.